Alvas Nudisiri

ನೋಂದಣಿ
ಆಮಂತ್ರಣ
ಸ್ಥಳ
ಗ್ಯಾಲರಿ
ಸಂಪರ್ಕ
ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ > ಗ್ಯಾಲರಿ > ವೀಡಿಯೊ > ನುಡಿಸಿರಿಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ “ಅನುಭವ ಪಯಣ – ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.”

ನುಡಿಸಿರಿಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ “ಅನುಭವ ಪಯಣ – ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.”