1, 2, 3

ದಶಂಬರ 2017

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಆನಂದ ಆಳ್ವ ಆವರಣ,
ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ - 574227
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಆನ್ ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ   ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

ನೋಂದಣಿ
ಆಮಂತ್ರಣ
ಸ್ಥಳ
ಗ್ಯಾಲರಿ
ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ

ಡಾ। ಎಮ್. ಮೋಹನ ಆಳ್ವ

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿಯು ಆಯೋಜನೆಯಾದಾಗ ಜನಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಕೃಷಿ, ಜಾನಪದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನಾಂತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರಿ, ಕೃಷಿಸಿರಿ, ಜಾನಪದಸಿರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು.

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ – 2017

ದೂರವಾಣಿ: 08258-261229, 94486 25883, 08258-238 104-111(8 ಲೈನ್)     ಇಮೇಲ್ : nudisiri@alvas.org